Nyheter

KURS: EKSPORT TIL ET INTERNASJONALT MARKED

WoodWorks! og Norwegian Wood Cluster har i samarbeid utviklet en kurspakke for deg som vil lære mer om internasjonalt markedsarbeid.  Kunnskapsleverandører vil være Trademark, Eksportfinansiering Norge og Innovasjon Norge.

Kurstilbudet er et svar på en medlemsundersøkelse i begge klyngene hvor mer enn halvparten av respondentene gav uttrykk for at de ønket et kurs.
Kurset er støttet av Innovasjon Norge og internasjonaliseringsopplegget til IN vil være integrert i kurset. Dette betyr også at vi kan tilby kurset til klyngebedriftene uten kursavgift, du betaler bare for egen reise og opphold.  Medlemsbedriftene har prioritet.

Kursopplegget består av to fysiske kursdager, en dag digitlalt og til slutt en studiereise med praktisk trening i salgsarbeid.  I forkant av kurset vil vi ha en kortere digital seanse hvor vi blir litt kjent, det oppfordres til at nærmeste leder deltar på denne nettsamlingen.

Kurset passer for deg som er relativt ny med salgsarbeid internasjonalt.  Vi vil i kurset vektlegge salgsarbeid generelt og  innholdet vil være relevant i forhold til alle klyngebedriftenes produkter og tjenester.
Vi kommer i dette kurset til å vektlegge salg til bedrifter (BtB).

Kursplan:
Man 31 jan 15:00-15:30, digitalt Oppstartsmøte for å bli kjent med kurset og hverandre.  Det oppfordres til at kursdeltakerne deltar sammen med nærmeste leder.
Ons 2.- tor. 3. februar 2022, Børrestuveien 3, Oslo  Introduksjon til global handel og eksport, valg av markedsstrategi og markedskanal, suksesskriterier for å bygge varige relasjoner.  Hvordan velge og prioritere kunder?  Effektive kundemøter, lønnsomme forhandlinger. Ved professor Nils Høgevold og professor Erlend Nybakk i TradeMark (www.trademark.no)
Tor 3. mars, digitalt Avtaler og kontrakter, sikringsinstrumenter , incoterms, logistikk-løsninger. Ved Eksfin – Eksportfinansiering Norge.
Ons. 27. april- fre  29. april Studietur (Europa)

 

Påmelding HER innen 17 desember