Nyheter

Viken Skog: Viken Skog og BillerudKorsnäs vil sammen utrede produktmulighetene innenfor kartongsegmentet med norsk tømmer som råstoff

Nyhetssak publisert av Helene Nygaardsvik Ruud, leder for marked og kommunikasjon Viken Skog, 03.03.2022

I en pressemelding i dag går Viken Skog og BillerudKorsnäs ut med nyheten om at aktørene går sammen om å utforske mulighetene for ny tremasseproduksjon i industriparken Treklyngen.

Viken Skog og BillerudKorsnäs går sammen om å utforske mulighetene for ny tremasseproduksjon på Hønefoss, i industriparken Treklyngen der Norske Skog Follum holdt til frem til 2012.: – Vi har i mange år jobbet med å få opp ny industri med den norske tømmerstokken som råstoff. Nå ser vi på muligheten for produksjon av bleket kjemisk-termomekanisk tremasse (BCTMP), og målet er å få på plass en produksjonslinje i verdensklasse. Tremassen vil blant annet kunne brukes i produksjon av kartong og mykpapir, et marked som er i stor vekst. Begge deler skal kunne erstatte oljebaserte produkter, sier styreleder i Viken Skog Olav Breivik.

Les hele nyhetssaken på nettsidene til Viken Skog.

SAMARBEIDSPARTNERE: Styreleder i Viken Skog Olav Breivik og Christoph Michalski, konsernsjef i BillerudKorsnäs.