Nyheter

Formidlingskonferanse FoU-Skog12-13. juni 2023

NIBIO har i samarbeid med Skogtiltaksfondet, Utviklingsfondet for skogbruket og Skogbrukets Verdiskapingsfond gleden av å invitere til «formidlingskonferanse FoU Skog» mandag 12 og tirsdag 13. juni 2023. Det er stor aktivitet på FoU sektoren innenfor skognæringen, og vi ønsker å gjøre resultatene fra forskningen tilgjengelig for alle som er interessert.

Konferansen vil gi innblikk i mange av de prosjektene som er gjennomført de siste årene. Hovedfokus er på klassiske skogbruks spørsmål, og dere vil få innblikk i både større Forskningsrådsprosjekter og flere av de noe mindre fondsfinansierte prosjektene. Til sammen vil det gi et godt bilde av nye forskningsresultater som er tilgjengelige for næring og forvaltning. Og i fellesskap kan vi bidra til å få omsatt den nye kunnskapen til praktisk nytte til glede både for skogeiere og storsamfunnet.

Arrangementet vil gå over 2 dager med mulighet for et fagseminar på Integrert plantevern i skogplanteproduksjon etter lunsj tirsdag. Vi håper flest mulig også benytter muligheten til sosialt og faglig samvær med felles middag og muligheter for videre diskusjoner utover kvelden.

Påmelding og oppdatert program:  https://nibio.pameldingssystem.no/formidlingskonferanse-fou-skog#/form

Påmelding innen 5. juni:
Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen

Prioriterte tema i 2023 (Se påmeldingslinken for detaljert program):

  • NFR prosjektet Precision
  • NFR prosjektet Marcsman
  • NFR prosjektet Climate Smart Forestry
  • Tema: Skogressurser, tilvekst og hogst
  • Tema: Skogbehandling
  • Tema: Biologisk mangfold
  • Tema: Planteforedling og foryngelse
  • Fagseminar «Integrert plantevern i skogplanteproduksjon»