Nyheter

Vell blåst webinaruke

Vårens Webinaruke “Skog og trebasert næring – Utvikling av verdikjeder og produkter for framtida”  gikk av stabelen 08.-12.mai.

Arrangementet ble gjennomført som et samarbeid mellom WoodWorks! Cluster, InnoTRE (Tre på Agder), Skognæringa Kyst og Bygg i Tre – med god deltakelse fra alle organisasjonenes medlemsbedrifter. Takk til alle foredragsholdere for spennende og tidsaktuelle tema!

Presentasjonene vil legges ut forløpende i oversikten under.

NB. Videre bruk og publisering av presentasjoner kan ikke gjøres uten samtykke fra rettighetseier.
MANDAG 08.MAI VERDENSBILDET – KONSEKVENSER FOR SKOG- OG TREBASERT NÆRING
 • Bærekraft vil øke konkurransekraften og lønnsomheten, ved Fredrik Schjetne Bekken, Sparebank1, Regnskapshuset Presentasjon
 • Det truende verdensbildet og konsekvenser for oss som samfunn
  og som næring, ved Jan Ludvig Andreassen, sjefsøkonom, Eika Presentasjon
TIRSDAG 09.MAI VERDISKAPING AV PRODUKTER FRA SKOGEN
 • Råstoffsituasjonen i Norge og Agder/Trøndelag, og utviklingen framover –
  kan vi øke produksjonen og avvirkninga? ved Arne Rannem og Gro Hylen, Landbruksdirektoratet
 • Quantification of wood flows in Trøndelag, ved Chipo Peveling, Stipendiat, NTNU
 • Biocarbon i Elkem, ved Marit Dolmen, Department Manager Process Development, Elkem
ONSDAG 10.MAI UTVIKLING OG VEKST MED FÆRRE ANSATTE
 • AI – kunstig intelligens gir muligheter i trebasert næring, ved Morten Goodwin, professor ved UiA og nestleder for Centre for
 • Artificial Intelligence Research. Praktisk bruk av AI – Kom i gang!
  Systematiser data du har og få oversikt over KPI-er, en datadrevet reise er i gang, ved Svein-Inge Ringstad, Smart Inspection AS Presentasjon
 • Behovsstyrt vedlikehold gir økt produktivitet og bærekraft,
  ved Ingar Fredriksen, El-Watch AS Presentasjon
TORSDAG 11.MAI HVA BETYR ENERGISITUASJONEN FOR SKOG- OG TRENÆRINGA?
 • Markedsutsikter for kraftforsyning til norsk skogindustri, ved Tone Aanderaa Kiste, daglig leder Kraftkompetanse KO
 • Er elektrifisering av sokkelen et godt klimatiltak? – og hvilke konsekvenser får dette for norsk skogindustri? ved Asbjørn Torvanger, forsker Cicero
 • Innovative energiløsninger i bransjen
  • case: Trekraft, Norges første storskala produsent av ved og fyringsbriketter, ved Svein Bjerke, daglig leder
  • case: Ranheim Paper & Board, ved Andreas Volden
FREDAG 12.MAI BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR
 • Alternative byggemetoder, ved Joakim Dørum, Green Advisers
 • Hvordan bygge noe som skal vare i 100 år? Siri Ludvigsen, Ola Roald Arkitektur
 • Tre som fremtidens byggemateriale, ved Sebastian Gulliksen Stokkebokjær, Dark Arkitekter Presentasjon