Nyheter

WoodWorks! holder innlegg under Arendalsuka i seminaret «Kan kraftproduserende bygg løse mye av kraftkrisen?»

I seminaret «Kan kraftproduserende bygg løse mye av kraftkrisen?» på Arendals-uka har WoodWorks et kort innlegg der tanker omkring bruk av solceller på trebaserte konstruksjoner omhandles.

Knut Magnar Sandland, prosjektleder i WoodWorks! for området BYGG, vil delta med foredraget “Kraftproduserende trefasader som en løsning for nybygg, påbygg og rehabilitering”. Hovedfokuset er å undersøke mulighetsrommet for realisering av to case, ett i Kristiansand og ett i Arendal, når det gjelder å kombinere solceller og påbygg i høyden med trekonstruksjoner. Dette utføres i samarbeid med Tre på Agder.

Les mer om seminaret som avholdes under Arendalsuka her.

WoodWorks! Cluster er representert i Arendalsuka ved Knut Magnar Sandland, som holder innlegg om “Kraftproduserende trefasader som en løsning for nybygg, påbygg og rehabilitering”.