Nyheter

Soppsykdommen rødbandsjuke på furu

Potensielt stor skadegjører, særlig i planteskoler

Foto av: WoodWorks!

Mattilsynet ønsker å øke bevisstheten rundt skadegjøreren rødbandsjuke (Mycosphaerella pini / Dothistroma septosporum) på furu. Dette er en soppsykdom som fins i Norge og som kan gjøre stor skade. Mattilsynet har derfor gått ut med informasjon på sin hjemmeside.

Rødbandsjuke på furu ble første gang påvist i 2009, og er funnet i Troms, Hedmark, Buskerud og Telemark. Den er antakelig mer utbredt i Norge enn man har kunnskap om i dag. Ifølge NIBIO er sykdommen utbredt i Sverige.

Skadegjøreren spres med vind, spesielt under fuktige forhold. I tillegg kan den spres ved flytting av plantemateriale. Rødbandsjuke i planteskoler kan få store konsekvenser for norsk produksjon, utvikling og tilgang på norsk materiale av furu, samt for eksport av furu. Det er derfor regler om å undersøke og unngå spredning, f.eks. i forbindelse med import., men ellers også ved flytting av planter.