Nyheter

Bærekraftsrapportering innføres fra 2024 for de største bedriftene

Kravene fases inn for suksessivt mindre bedrifter etter hvert, så alle må sette seg inn i reglene.

Skognæringa har alle forutsetninger for å være bærekraftig. Men dette må dokumenteres for at omverdenen og kunder skal ha tillitt til det. Hvor store klimagassutslipp fører bedriftens aktivitet til? Hvordan påvirker bedriftens virksomhet det biologiske mangfoldet? Hva med inkludering og likestilling, er det noe bedriften har fokus på? Det lages nå regelverk for å få en mest mulig enhetlig måte å rapportere dette på.

Det er et ganske omfattende arbeid å få på plass bærekraftsrapportering som svarer til regelverket. Men kravet om å ha dette på stell kommer både fra myndighetene og ikke minst bedriftens kunder. En bedrift må ha orden i sysakene i eget hus, men også vite at deres leverandører jobber godt med bærekraft. Derfor vil mindre bedrifter fort merke at det stilles krav, sjøl om de ikke omfattes av første trinn i innføringen av reglene.

Alle anbefalinger går ut på å begynne å jobbe med dette like godt først som sist. Reglene kommer, og ved å ha gode system, kan man oppnå en konkurransefordel. Å få alt på plass fra dag 1 er umulig. Men ved å begynne arbeidet, så kan man utvikle systemet, og etter hvert få det bra.

Spørsmål og svar om bærekraftsrapportering i Stortingets spørretime.

Ryddig informasjon hos revisorforeningen om bærekraftsrapportering.