Nyheter

God jul og godt nyttår!

2023 er snart historie. Styret og prosjektteamet i WoodWorks! ønsker å takke for samarbeidet i året som har gått!

Klyngen har lagt bak seg nok et år med stor aktivitet. Ikke minst gjelder dette på prosjektfronten, som for det aller meste drives fram av bedriftene sjøl, og ofte med prosjektlederne i WoodWorks! som viktige støttespillere.

Vi har i løpet av året gjennomført to vellykkede webinaruker, vår og høst, med bredt og godt faglig innhold og god deltakelse. Dette har vært et samarbeid med InnoTre, Skognæringa Kyst og Bygg i Tre. Vi hadde et godt årsmøte i mai med faglige bidrag og bedriftsbesøk hos Moelven Van Severen. WoodWorks! konferansen i november hadde godt oppmøte, bra faglig innhold, bedriftsbesøk hos Inntre Kjelstad på Steinkjer, og rikelig anledning til å treffe kolleger og ha gode samtaler.

Vi kan også nevne to andre større arrangement som vi har vært sentrale i. Nordic Green Business Forum 16.-17. februar i Trondheim med svenske og norske bedrifter, finans aktører, FoU og mange andre samarbeidspartnere. I november var Framtidas løsninger innen bruk av tre tema på et skogseminar da vel 60 næringslivslederne og samarbeidspartnere fra Sverige og Norge møttes på den Norske Ambassaden i Stockholm. Dette var et samarbeid mellom Ambassaden, myndigheter, Statskog og de svenske og norske klyngene; Paper Province, WoodWorks! Cluster, Norwegian Wood Cluster, Skogtekniska Klusteret og Circular Packaging Cluster. En samarbeidsstruktur er etablert, og kobler rundt 340 bedrifter og forskningsinstitutter i Sverige og Norge med hverandre og verden.

Vi har også et spennende og verdifullt samarbeidet med NCE Aquatech Cluster, Agritech som har resultert i konkrete prosjekter.

Innimellom alt dette gjøres det også en innsats for å synliggjøre næringa og mulighetene for å øke bruken av tre. Valgkampmøtet på Norske Skog Skogn er et ledd i dette arbeidet. Utdelingen av WoodWorks!-kaken gir en anledning til å synliggjøre aktører som gjøre en spesiell innsats. Kaken deles nemlig ut til en virksomhet eller person som har gjort seg bemerket ved å fremme eller synliggjøre bærekraftig utvikling i skog- og trenæringen.

Vi har fullført vårt sjuende år i det nasjonale Klyngeprogrammet. Arbeidet med å lage en god strategi for den videre utviklingen og finansieringen er i gang. Vi er opptatt av å involvere våre medlemmer for å få deres vurderinger og tilbakemeldinger på hvordan klyngesamarbeidet bør legges opp videre.

I en oppsummering som denne kan vi ikke unngå å komme inn på de urolige tidene vi opplever. Det gjelder ikke minst kriger, både med tanke på menneskelige lidelser og effekter de har for verdenssamfunnet, men også utfordringer innen klima og miljø og den vanskelige økonomiske situasjonen. Det er likevel ikke tvil om at tre er et framtidsprodukt, selv om markedsituasjonen er krevende.

Vi ønsker alle medlemmer en God Jul og håper vi får oppleve økt etterspørsel etter våre gode og klimavennlige produkter i 2024!

Hilsen
Kjersti, Rune, Lars, Kathrin, Anne, Knut Magnar og Magne