Nyheter

Det blir kamp om tilgjengelig kraft

Kraftløftet; er et samarbeid mellom NHO, LO og regjeringen om tiltak for å sikre økt krafttilgang raskere

Foto av: Fra hjemmesida Kraftløftet

WoodWorks!-konferansen høsten 2023 fikk vi presentert en kraftanalyse laget av Thema Consulting for Norge generelt og Trøndelag spesielt. Analysene er en del av Kraftløftet, et samarbeidet mellom NHO, LO og regjeringen.

Rapporten fra Thema Consulting viser at hvis man ikke får til et løft med ny kraft og mer nett, blir konsekvensene:- Tap av arbeidsplasser, både eksisterende og nye
– Tapt konkurransekraft.
– Vi når ikke klimamålene.
– Høyere strømpriser.

Kraft er en viktig innsatsfaktor for bedrifter som foredler tømmer. Både pris og sikker/forutsigbar tilgang til kraft er viktig for å kunne beholde og utvikle skogindustrien og trebearbeidende bedrifter i Midt-Norge. Samfunnet bør kunne prioritere krafta til de mest samfunnsviktige områdene og der det gir høyest verdiskaping. Vi tror foredling av våre naturressurser et et slikt område.

Mer informasjon om Kraftløftet og analyser for alle regioner i landet finner du her.