Nyheter

Vellykket WoodWorks!-konferanse

Bra faglig påfyll og gode samtaler og nettverksbygging.

Foto av: WoodWorks!

Det faglige innholdet var bra og engasjementet stort under WoodWorks!-konferansen 2023 i Samfunnshuset i Steinkjer. Programmet var bygget opp rundt både å løfte blikket og se på tegn i tiden og utviklingstrekk som i sterk grad påvirker skog- og trenæringen i Midt-Norge i nær og mer fjern framtid og viktige saker som skjer i regionen generelt og WoodWorks! klyngen spesielt. Vi oppsummerer her de to dagene gjennom bilder med tilhørende tekst.

Se alle presentasjonene som ble vist nederst i artikkelen:

Fylkesordfører i Trøndelag, Tomas Iver Hallem ga en veldig positiv åpning på konferansen og sa at skog- og trenæringa er viktig for Trøndelag og fylkeskommunen vil bidra i arbeidet vi gjør.
Klyngeleder i WoodWorks!, Kjersti Kinderås satte den faglige rammen for konferansen og hadde seinere en økt der hun orienterte om arbeidet med ny forretningsstrategi for WWC! og trakk salen inn i arbeidet gjennom en Kahoot.
Arve Løberg fra Nord Universitet ledet første dag av konferansen med stødig hånd.
Veslemøy Østrem er sjefsredaktør i Altinget. Hun hadde noen veldig velplasserte refleksjoner rundt næringas synlighet og politiske standing. Hun brukte metaforen “å bygge katedral” om langsiktige og viktige satsinger, og det ble en gjennomgående illustrasjon i hele konferansen.
Dag Hjelle, Folven Gård, har tung erfaring på mange områder i samfunnslivet. I sitt innlegg viste han blant annet behovet for å skaffe mer protein og mulighetene som ligger i de store skogressursene.
Snorre Furberg (Allskog), Jonas Holme (Sintef) og Stig Andersen (Investinor) fikk, sammen med Arve Løberg, en god samtale rundt åpningsinnleggene. Stig lanserte til og med en et helt nytt fond, startet av KLP, Investinor og skogbransjen, for å øke investeringer innen norsk skogindustri.

Det var lagt inn bedriftsbesøk til Inn Tre Kjelstads sagbruk i Steinkjer. Greit å få se og lukte at det skjer produksjon og verdiskaping hver dag i Midt-Norske bedrifter.

Knut Øistad (Nibio) fortalte om EU-systemene og sentrale regelverk som har betydning for norsk skog- og trenæring.

Gunnar Eskeland slo et slag for å fore den norske laksen med næring fra norsk tømmer; litt som at husdyra i gamle dager henta mye av næringa si i utmarka. (Bildene av Gunnar ble dessverre dårlige).

Viggo Iversen (Ocean GeoLoop) viste deres planer for karbonfangst fra fossile og biogene (skog) kilder, med tilhørende verdikjeder for bruk og lagring av CO2.

Knut Amund Skatvedt fra Treteknisk orienterte om en undersøkelse de hadde gjort om kompetansebehov i kompetansebehov i trebasert byggevareindustri.

Kvelden bød på foredrag om akevitt ved Svein Berfjord fra Berg Gård før middagen. Maten under hele konferansen ble levert av Brød og Cirkus, og menyen var sammensatt av lokale produkter – så kortreist at forretten var varmrøkt kort…nebbgås fra Inderøy! Nydelig mat hele veien.
Mette Sørensen fra Nord Universitet fortale om det nye skogstudiet som opprettes ved Campus i Steinkjer. Pengene er på plass og skog- og trenæringa er tett på og støtter meget godt opp, sa hun.

Rannveig Jørstad Kristiansen (Skogselskapet i Trøndelag) og Erlend Grande (JOB:U) orienterte om rekrutteringsarbeidet som har vært gjort og planer framover.

Christian Anton Smedshaug i Agri Analyse viste via et nettforedrag hvordan verdensøkonomien fungerer og styres av USA, Kina og EU, med interne konkurranse. Alt dette påvirker renter og inflasjon her hjemme. Hvordan slår det ut for norsk næringsliv?

En rykende fersk analyse av kraftsituasjonen i Midt-Norge nå og framover, ble presentert av Roald Glad Lien fra Thema Consultingog. Et moment i den bolken ble; hvem skal få kraft til næringsutvikling når det går mot stort underskudd?
Håvard Busklein (Norske Skog Skogn), Roy Blom (Blom Arkitekter) og Knut Magnar Sandland (WoodWorks!) hadde gode og nyanserte refleksjoner over temaet “kraft”.
Håvard Busklein (Norske Skog Skogn) ga en flott oppsummering av de to innholdsrike dagene.

Her er innleggene i den rekkefølgen de ble holdt, med en veldig kort beskrivelse av tema:

Tomas Hallem Trøndelag fylkeskommune; Åpningsinnlegg

Kjersti Kinderås, WoodWorks!; Innledning

Veslemøy Østrem Altinget; Politikk, skog, tre og næring

Dag Hjelle NHH; Kamp om verdens viktige ressurser

Knut Øistad Nibio; EU-regler og EU-politikk

Gunnar Eskeland NHH; Tre som dyrefor mm

Viggo Iversen Ocean GeoLoop; Fangst, lagring og bruk av CO2

Knut A Skatvedt Treteknisk; KOmpetansebehov i trebearbeidende industri

Mette Sørensen Nord Universitet; Nytt skogstudium ved Nord Universitet

Rannveig Jørstad Skogselskapet og Erlend Grande JOB:U; Rekruttering

Christian Anton Smedshaug AgriAnalyse; Konjunkturer, inflasjon og gjeld

Roald Glad Lien Thema Consulting; Krafsituasjonen i Midt-Norge