Nyheter

WoodWorks! har svart Naturvernforbundet om “vernedugnad”

Fredning er vel og bra, men det løser ikke våre miljøutfordringer alene

Foto av: WoodWorks!

Vi er helt nødt til å drive en bærekraftig forvaltning på det aller meste av arealet, ikke minst for å kunne levere de fornybare ressursene samfunnet er helt avhengig av.

I innlegget tar vi tak i noen “unøyaktigheter” Naturvernforbundet ved Truls Gulowsen og Gjermund Andersen kommer med i sitt opprinnelige innlegg.

Det vi er enige om er at når Stortinget først har vedtatt å frede 10 prosent av skogen, så må staten stille opp med nødvendige ressurser for å gjennomføre vedtaket. Når det tar så lang tid som i dag å komme i mål med vernevedtaket, så vil det være skogområder som i årevis er uavklart med tanke på vern. Her kan det drives lovlig næringsvirksomhet, som samtidig er svært viktig for samfunnet, men det skaper stedvis store konflikter.

Les vårt innlegg her, der du også finner Naturvernforbundets innlegg.