Nyheter

Skogens ressurser er en viktig ingrediens i det grønne skiftet

«Trevirke er den viktigste råvaren i det grønne skiftet», sier prosjektleder innen skogressurs i WoodWorks! Cluster, Ole Bakke. Han sier videre: «Alt vi kan lage av olje kan vi også lage av tømmer».

Han utdyper: «Når vi skal konvertere fra oljeøkonomi til bioøkonomi, vil tilgangen til fornybare ressurser være avgjørende. Den kanskje mest anvendelig fornybare ressursen vi rår over er skogen. Ved å forvalte skogen på en bærekraftig måte, og høste fornuftig av den, vil den gi oss materialer og andre råvarer i all framtid.»

«Sverige er et betydelig større skogland enn Norge, faktisk omtrent ti ganger så stort. Skogbrukets betydning som leverandør av ressurser og betydningen for landets økonomi er derfor betydelig større enn her hjemme», sier Ole Bakke. På klyngen WoodWorks! sitt webinar 4. mai, vil Jonas Mårtensson fra det store svenske skogfirmaet SCA fortelle hvordan man jobber med skogforvaltning i Sverige. Han vil se på trender, nyheter og gi sin vurdering av framtidig etterspørselen etter virke.

Ole Bakke forteller at skogbruket har gjennomgått en rivende teknologisk utvikling de siste tiårene, og at vi nå står på trappen til enda en omdreining i utviklinga, når dronene flyr ut i skogen. På webinaret vil man få høre hvilke nye muligheter bruk av droner åpner for å hente informasjon, og hvordan den informasjonen man har hentet inn på andre områder kan gi bruksområder for droner. «Dronene kan utføre oppdrag i skogen på en effektiv og miljøvennlig måte», avslutter Ole Bakke

Se opptak av det svært interessante webinaret og presentasjonene som ble vist her.