Nyheter

Det må utvikles nye bruksområder som er mer verdifulle enn å brenne treavfallet

WoodWorks! Cluster har gitt synspunkter på det sirkulære arbeidet omkring tre og trebruk i Cnytt. Hele næringa må jobbe med sirkulær tenking, og det er behov for drahjelp fra myndighetene og politikerne. Se saken her.