Nyheter

Framtidas virkeskvalitet avgjøres nå

Planteforedling og skogkultur påvirker framtidas virkeskvalitet, men rammene blir lagt av klimaet. Trumfer volum kvalitet? Og trumfer klimaet foredlingsgevinstene?

Foto av: Skogfrøverket

25. januar 2023 arrangerte WoodWorks!, på vegne av det internasjonale prosjektet Assess4EST, et webinar om framtidas virkeskvalitet. Tanken med dette internasjonale webinaret var å få innspill fra skognæringa til hvilke mål planteforedlerne skal ha for sitt arbeid. De gjør utvalg og prioriteringer nå, som påvirker produksjon og kvalitet på tømmeret som skal høstes om 80-100 år. Se presentasjonene fra webinaret under.

Gjennom planteforedling kan man oppnå en betydelig produksjonsøkning, samtidig som kvaliteten kan forbedres. Men det er til en viss grad noe “gi og ta” mellom økt produksjon og forbedring på kvalitet av forskjellig type.

Valg man gjør i skogskjøtselen vil modifisere foredlingsgevinsten. God skjøtsel kan forsterke, mens dårlig eller mangelfull skjøtsel kan redusere gevinsten.

Klimaendring kan komme inn som en faktor som stikker kjepper i hjulene for de positive effektene av planteforedlinga. Grana sliter lenger sør i Europa. Får den problemer lenger nord, vil dette kunne kullkaste det man har oppnådd av forbedra vekst og kvalitet. Ola Kårén fra SCA poengterte at planteforedlinga og skogskjøtselen må ta høyde for klimaendringene. Man må satse på treslagsblandinger, stedstilpasset skogbruk, og drive foredling på flere treslag.

Programmet på webinaret var slik:

 • Introduction: Breeding and forest management for the future pile of logs: the users must tell us what quality that is needed!
  Arne Steffenrem, Research Scientist, NIBIO
 • The forest industry’s need for tree breeding for future wood properties, increased growth and resistance to pathogens
  Ola Kårén, Chef Verksamhetsutveckling Skog & Skötsel, SCA
 • More value from less harvest: the future of biomass cascade processing for novel biohybrid and added value products of circular bioeconomy
  Tuula Jyske, Research manager, Luke / Professor in wood material science, University of Helsinki.
 • Wood quality and its influence of building constructions
  Joakim Dørum, Sc Civil Engineering, CEO, Green Advisers AS
 • Short presentations of Paper Province and WoodWorks!Cluster concerning coordination of further activities, Sandra Sundbäck, CEO, Paper Province and
  Kjersti Kinderås, CEO,
  WoodWorks! Cluster

Her er presentasjonene som ble gitt på webinaret:

2023 01 25 Arne Steffenrem Asses4EST WS2 Intro

2023 01 25 Ola Kåren Need for tree breeding SCA

2023 01 25 01 Joakim Dørum Woodqualities

2023 01 25 Tuula Jyske More value from less harvest

2023 01 25 WoodWorks Cluster