Nyheter

Takk til foredragsholdere og deltakere for en vell blåst webinaruke!

WoodWorks! med samarbeidspartnerne InnoTre, Bygg i Tre og Skognæringa Kyst arrangerte fra 21.-24.mai WEBINARUKA VÅR 2024. Arrangementet ble gjennomført med et rikholdig program og deltakere fra store deler av landet.


Presentasjoner fra foredragene
For deg som er interessert i et gjensyn med foredrag som ble presentert underveis i webinaruka, legger vi ut alle presentasjoner som vi har fått samtykke til å dele i oversikten under. Det ble ikke gjort opptak av webinarene denne gang.

Tirsdag 21.mai: Kunstig intelligens, hva er mulig å få til i dag – hvor står bedriftene?
 • Fra buzz til business, hvordan KI kan hjelpe norske virksomheter, Eirik Andreassen, Digital Norway Presentasjon
 • Store muligheter for smarte bedrifter – bruken av KI i Agder, Ulrik O. Akerholt, Oxford Research Presentasjon
 • Applications of AI in the building industry: potential for sustainability and circular economy, Alessia Bellini, Construction City Presentasjon
Onsdag 22.mai: Bærekraftsrapportering
 • Eksempler på arbeid med bærekraft i industrien, Hege Voll Midtgård, Bergene Holm AS Presentasjon
 • Bærekraftsrapportering
  • Standard NSRS (nordisk standard) for små og mellomstore bedrifter
  • Vurdering av karbonbinding på skogeiendommer, Jarle Hamnes, Eika Økonomi AS Presentasjon
 • Bærekraftsarbeid og tiltak hos Sørlaminering AS, Hans Svindland, Sørlaminering AS Presentasjon
Torsdag 23.mai: Innkjøp av bærekraftige materialer
 • Vekting av 30% miljø i offentlige anskaffelser – hva betyr kravene for bygg, anlegg og eiendom?
  • Eksempler på klima- og miljøkrav i leieavtaler, rehabilitering og nybygg
  • Hvordan påvirkes konkurransen av oppdragsgivers evalueringsmetodikk? Eivind Selvig, Civitas Presentasjon
 • Klimavennlig materialbruk satt i system. Oslobyggs arbeid med materialbruk, Kjersti Folvik, Oslobygg KF, Oslo kommune Presentasjon
 • Klimakrav til materialer i byggteknisk forskrift styrker byggenæringen, Katharina Th. Bramslev, Grønn Byggallianse Presentasjon
Fredag 24.mai: Skog- og trenæringens rolle i den grønne omstillingen
 • Den totale klimaeffekten av skog- og trebruk i Norge og Sverige, Peter Holmgren, FutureVistas.
 • Hvordan utnytter vi våre skogarealer til verdiskaping, klima og andre miljøhensyn? Rune Hedegart, WoodWorks! Presentasjon
 • Kommunens rolle i arealpolitikken, Tom Erik Foseid, Treindustrien Presentasjon

Neste webinaruke går av stabelen i høst, nærmere bestemt mellom datoene 25. – 29.november. Du er hjertelig velkommen tilbake da!