Arkiv


Konferanse NYSKAPENE NÆRINGSNETTVERK

18. oktober på Scandic Hell, Stjørdal Høstens konferansen setter spesielt fokus på nettverks- og klyngeutvikling som grunnlag for å øke verdiskapningen i…

Globalt økende treproduksjon

Økningen skyldes bl.a. økonomisk vekst, ny produksjonskapasitet i Øst-Europa og en økende etterspørsel etter bioenergi. En forventer  at den økonomiske utviklingen vil…