Nyheter

Vellykket webinaruke med spennende fagforedrag

Åpne webinarer fra 11.mai til 15.mai

Konferanseuken i WoodWorks! ble avsluttet i dag, fredag. Med et spennende utvalg foredragsholdere, og et stort oppmøte av deltakere, sier vi oss veldig godt fornøyd med klyngens første gjennomførte digitale konferanse. Dette blir definitivt ikke den siste!

Presentasjoner gjøres tilgjengelig

For dere som ønsker et gjensyn med foredragene, har vi lagt ut presentasjonene som ble holdt under konferanseuka. Videoopptakene vil legges ut i en egen nyhetssak etter hvert.

Mandag 11.mai. Tema: Kan nyskapende arkitektur og design ta trelast “inn i byen – opp i høyden?”

“Hva sier arkitektene? Innledende studie av designprosessen og sjansene for lokale SMB i treindustrien å bli valgt som leverandør” ved Kristin Støren Wigum, Prosjektleder FoU, Innovasjon og trebruk, Skognæringa Kyst og Aina Reppe, daglig leder, Næringsforeninga i Trondheimsregionen. 
Presentasjon Kristin Støren Wigum og Aina Reppe

Tirsdag 12.mai – Tema: Hvordan kan de unge bygge og bo bærekraftig og rimelig?

“Lokaler med riktig kvalitet til riktig pris” ved Øystein Fjørtoft, daglig leder, REMA Etablering Midt-Norge AS
Presentasjon Øystein Fjørtoft

“Hvilke nye forretningsmodeller og forandringer må til for at effektiv, rimelig og bærekraftig produksjon skal gjenspeiles til boligkjøperen?”
ved Jan Ludvig Andreassen, sjefsøkonom, Eika-gruppen
Presentasjon Jan Ludvig Andreassen

Onsdag 13.mai. Tema: Hva påvirker karbonbalansen i skogen?

“Klimavennlig verdiskaping i Midt-Norge” ved Tore O. Sandvik, fylkesordfører Trøndelag
Presentasjon Tore O. Sandvik

“Karbonbalansen i skogsjord” ved Janne Kjønaas, seniorforsker, NIBIO
Presentasjon Janne Kjønaas

“Råte – ulike arter og konsekvenser”
ved Ari Hietala, seniorforsker, NIBIO og Helmer Belbo, forsker, NIBIO
Presentasjon Ari Hietala og Helmer Belbo

Torsdag 14.mai. Tema: Potensial i nye anvendelser av trefiber

“Bærekraftig emballasje” ved Mette Olsen, kvalitetsleder, BEWI
Presentasjon Mette Olsen

“Prosess21 – anbefalinger for biobasert prosessindustri i Norge”
ved Gisle L. Johansen, leder for ekspertgruppen «Biobasert prosessindustri» og direktør i Borregaard
Presentasjon Gisle L Johansen

Torsdag var det mulig å høre Andrew Waugh, arkitekt og partner hos Waugh Thistleton Architects, snakke om “Urban Wood Building”. Presentasjon kommer.

Andrew Waugh, Waugh Thistleton Architects.
Fredag 15.mai: Tema Kompetansebygging for framtida

“Hvilken ekstra merverdi skapes for NTNUs studenter, ansatte og samarbeidspartnere som en følge av det internasjonale engasjementet?” ved Patrik Reurink, seniorrådgiver, NTNU
Presentasjon Patrik Reurink

“Wood supply in a changed climate – how can we develope our machines to deal with this?” ved Kalle Einola, Manager Technology, Product Safety & IPR, Ponsse
Presentasjon Kalle Einola