Prosjekt

Økt bruk av trøndersk tre.

Bedriftssamarbeid skal styrke markedsarbeidet hos en gruppe Nord-Trønderske treindustribedrifter.

Foto av: Norsk Limtre

Aktiviteter i prosjektet:

  • Motivering til salgs og markedsarbeid.
  • Tilrettelegge for bedriftssamarbeid om produktutvikling og kompetansebygging for å kunne markedsføre produkter og konsepter.
  • Bygge kompetanse om markedsføring innad i bedriftene, aktuelle deltakere fra bedriftene vil være daglig ledere og salgspersonell.
  • Gi kompetanse og nettverk for å bli i stand til å drive målrettet markedsføring mot potensielle brukere av lokalt produserte trevarer (som et alternativ til import).

 

Markedsundersøkelse om treprodukter:  https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/fcfad50d7475464bb341f58dc770d368/markedsanalyse-skogsnaring-i-norge1610.pdf