Prosjekt

Utvikling av K-bjelke med økt kapasitet.

Kjeldstad Trelast AS utvikler sammen med Støren Treindustri AS og sine kunder en K-bjelke med økt kapasitet.   Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og ledende FoU-miljø er bidragsytere i prosjektet.