Prosjekt

Tre i store bygg, bruk av massivtre.

Det bygges med massivtre rundt om i landet, og tre i store bygg er i en positiv utvikling. Dette Arena prosjektet dreier seg om å legge til rette for utstrakt lokal deltakelse i massivtrebyggeri.

 

 

 

Thomas Orskaug, Treteknisk underviser i hvordan bygge med massivtre.