Prosjekt

Studentoppgaver i Treindustrien “Student HUB”

Bedriftenes utfordringer kan løses med bidrag fra studentoppgaver.  Et prosjekt støttet av Forskningsrådet – VRI skal gjøre det lettere for bedriftene å komme i kontakt med det rette fagmiljøet.