Aktuelt

WoodWorks! Cluster i media

Innveno styrker staben

Driva: https://www.driva.no/nyheter/2021/11/12/Innveno-styrker-staben-24811939.ece Tidens Krav: https://www.tk.no/ansatt-som-prosjektleder-en-drom-har-gatt-i-oppfyllelse/s/5-51-1063377 Trollheimsporten: https://www.trollheimsporten.no/innveno-naeringsliv-rindalsnytt/vil-skape-mer-effektive-verdikjeder-og-bidra-i-det-gronne-skiftet/159010  

Les mer