Prosjekt

Utvikling av skogsvei veileder

Foto av: Nils Olaf Kyllo

Namdal Skognettverk i samarbeid med Innherred skognettverk, Fylkesmannen i Trøndelag og ARENA har mottatt til sammen kr. 80 000 fra Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag til utvikling og produksjon av en skogsvei-veileder.

Det er et stort behov for opprusting og bygging av skogsveger for å få tilgang til hogstmoden skog de neste tiårene. Det er en underdekning av infrastruktur i trønderskogen, og skognæringa ønsker å bidra til at flere skogeiere skal benytte seg av de for tiden gunstige økonomiske virkemidler og tilgjengelig kunnskap for lettere å kunne realisere aktuelle vegprosjekter.

Målgruppen i prosjektet er i hovedsak skogeiere. Men også skognæringsaktørenes feltansatte og forvaltningsapparatet skal kunne bruke veilederen i sitt arbeid.

I samarbeid med partnere utarbeides det en papirversjon av veilederen. I tillegg vil veilederen tilgjengelig-gjøres digitalt.

Gjennomføringen av prosjekt vil være høsten 2018.