ArkivTredriveren i Trøndelag

Tredrivere informerer om utviklingsmuligheter og støttemuligheter i bruk av tre. Alle tredrivere er en del av et nasjonalt mobiliseringsnettverk, der det sørges…


Norske Skog Skogn går godt

I fjor hadde Norske Skog Skogn et betydelig bedre driftsresultat enn for 5-6 år siden. Dette var på ca. 200 millioner, med…


Følg oss på Facebook!

Nå kan dere følge oss på ARENA SKOGs Facebook-side: https://www.facebook.com/arenaskog/ Her vil det bli lagt ut bilder fra større og mindre hendelser,…


Trønderne planter klimaskog

Generelt om prosjektet Dette prosjektet er en del av Stortingets klimaforlik fra 2012. Skogen skal plantes på nye arealer, dvs. på åpne…
ARENA SKOG kjører for fullt

Klyngeutviklingsprosjektet har nå vært i gang i et halvt år, og i den forbindelse ble det arrangert fellessamling for ansatte, styringsgruppa og…