Arkiv


Bygg skogsveg- tjen penger!

Skogsvegbygging er en prioritert oppgave i Arena Skognæringa i Trøndelag og behovet for opprusting av gamle veger og bygging av nye skogsveger…
Ledig stilling som prosjektleder

Vi søker en prosjektleder som skal jobbe med rekruttering til de skog- og trebaserte verdikjedene. Prosjektets hovedmål er å bidra til økt rekruttering og relevant kompetanse som sikrer bærekraftig forvaltning, vekst og utvikling i skog- og trenæringa i Trøndelag.


Midler til utvikling av skogsvei-veileder

Namdal Skognettverk i samarbeid med Innherred skognettverk, Fylkesmannen i Trøndelag og ARENA har mottatt til sammen kr. 80 000 fra Trøndelag Fylkeskommune og…Ny rapport om skogeierretta oppsøkende virksomhet

«Dokumentstudien av skogeierrettet oppsøkende virksomhet i Kystskogfylkene», ved forsker Gro Follo, RURALIS. Fra prosjektet: Sammenstilling og erfaring med skogeierretta oppsøkende virksomhet. Oppdragsgiver:…Offisiell åpning av Nye Kvatninga

Torsdag 12. oktober ble det nye 1200 kvm store produksjonsanlegget høytidelig åpnet av Overhallas ordfører Per Olav Tyldum. Ordføreren pakket de første…Epigenetikk inn i Skogbrukets planverktøy

Klimatilpasset skogbruk Skogfrøverket og NIBIO samarbeider kontinuerlig for å forbedre veiledningen som gis til skogeiere, slik at de lettere velger optimale plantematerialer…


SB Skog setter fokus på ungskogpleie

SB Skog har satt i gang et ungskogpleie prosjekt i Steinkjer kommune, og prosjektleder Ernst Bolås er veldig fornøyd med den positive responsen han får når han tar kontakt med skogeierne. Det handler mye om å inspirere skogeierne til å igangsette tiltak i egen skog, sier han.